A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.22.

Pünkösdi kilenced hivatásokért - SJC

Imádkozzatok velünk!

Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. Imádkozzatok velünk!

Jöjj, Szentlélek Úristen
Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek
a bölcsesség ajándékát,
 az értelem ajándékát,
  a jó tanács ajándékát,
   az erősség ajándékát,
    a tudomány ajándékát,
     az istenesség ajándékát,
      az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel:
a szeretet szellemével,
 az öröm szellemével,
  a békesség szellemével,
    a türelem szellemével,
     a kegyesség szellemével,
      a jóság szellemével,
        a hosszútűrés szellemével,
         a szelídség szellemével,
          a hit szellemével,
           a szerénység szellemével,
            a megtartóztatás szellemével,
              a tisztaság szellemével. (Gal 5,22)

  Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására
megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, 
hanem mindenkinek mindenévé lévén
tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen.
                                        (P. Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)

 

    Szentírási rész: Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Jn 16,22

    Ferenc Pápa beszédéből részlet: A szerzeteseknek olyan nőknek és férfiaknak kell lenniük, akik felébresztik a világot. Az emberi élet korlátai között, vállalva a mindennapi munka terheit, mi, megszentelt férfiak és nők megéljük a hűséget, számot adunk a bennünk élő örömről, tündöklő tanúságtételt, hatékony örömhír-hirdetést, társaságot és közelséget nyújtunk a ma élő nőknek és férfiaknak, akik az egyházban atyai otthont keresnek.