Bibliodráma

„A Bibliával találkozni vágyó ember napjainkban többnyire sajnos csak az olvasó vagy hallgató egyoldalú poziciójából közeledik az Élet Igéje felé, szerencsésebb esetben egy bibliakör aktív tagjaként cserél eszmét társaival az olvasottakról, gazdag emberi képességeiből ilyenkor is főként csak az intellektusát mozgósítva.

A bibliodráma ezzel szemben – s ez viszonylagosan új és feltétlenül korszerű benne – az ember egész kreativitására, testi-lelki-szellemi képességeire (gesztus, mimika, hang, mozgás, megformálás, észlelés, érzékelés, fantázia, játékosság stb.) építve, ezeket egyre jobban kibontakoztatva közeledik a Biblia teljes emberi valónkat megszólító képeihez, szimbólumaihoz, jeleneteihez, eseményeihez. ... Ami másfelől azt jelenti, hogy életünk eseményei, helyzetei is egy »bibliodrámának« – üdvtörténetünk drámájának részletévé lesznek, nemcsak az elvi meggyőződés, hanem a gyakorlati átélés szintjén is." (Eisenbarth Krisztina, Lelkipásztor, 1993/10)

A Bibliodráma kimozdít a megszokott vallási állapotból, és a Biblia aktiv befogadójává tesz. Ajánljuk azoknak, akik kevéssé ismerik a Bibliát,  vagy éppen többet szeretnének, mint meghallgatni egy előadást, és vágynak istenképük tisztulására.

Az aktuális program vezetőjét az éves programban lehet megtalálni!

Jelenkezés:

 

Általános információs oldalak