Egyszülős családok lelkigyakorlata

Az egyszülős családokat: az egyedülálló anyákat és apákat várjuk gyermekükkel, ha

  • válás, megözvegyülés vagy más esemény következtében szülőtárs nélkül maradtak;
  • nyitottak és vágynak az egyéni és közös imára, elcsendesülésre;
  • szívesen megosztanák örömeiket, félelmeiket, hitüket vagy kétségeiket hasonló helyzetben lévők közösségében;
  • úgy érzik, szükségük van gyógyulásra, kiengesztelődésre önmagukkal, másokkal, Istennel;
  • szeretnének hitükben megerősödni, erőforrásaikhoz közelebb kerülni, megtapasztalni a csend és a közös beszélgetések megújító, megerősítő élményét;
  •  van legalább egy 18 éven aluli gyermekük.

A lelkigyakorlat vezetője: Kulcsár Apollónia SJC és meghívott pap.

Általános információs oldalak