Integrált életünk – Életem integrációja programot végzettek évi találkozója

„Életünk integrálása” kurzusainak folytatásaként, 2009-től a végzett csoportok tagjaiból létrehoztunk egy új programot, hogy mindazt, amit egyéni életükben és a témát feldolgozó közösségeikben megtapasztaltak – tovább vezessük.

A keletkezett lelki erőket, hittapasztalatokat erősítjük, az energiákat összegyűjtjük, hogy a résztvevők erőt merítsenek saját életük megéléséhez, és kisugárzásukkal a környezetükben erőforrások legyenek. Már két ilyen csoportunk működik! Évente egyszer több napra találkoznak, és mint kedves régi ismerősök, sok bensőséges tapasztalatot megosztanak egymással.

A program vezetője: Obendorf Beatrix SJC

Általános információs oldalak