„A Gondviselés ujját nemcsak a csodák szokatlan jelenségeiben kell megismernünk és megbámulnunk, hanem az élet rögös útjain, azon beláthatatlan kiterjedésű és sűrű hálózatnak kiszövésében is, amely bár természetesnek látszik, annyira természetfölötti is az emberiségnek az örök célok felé való erős, de kellemes irányításában.”
(Bíró Ferenc SJ: Az engesztelés nagy útja I. 15.)

Egyénileg kísért Szt. Ignác-i lelkigyakorlat

A Szent Ignác-i lelkigyakorlat lehetőséget nyújt imára, csendre és életreflexióra, amely elvezet egy mélyebb kapcsolatra Jézussal.
Isten tevékeny a világban és életünkben, vezet bennünket, de a mozgalmas élet megannyi elfoglaltsággal és rendezetlen életvitellel jár. Elveszhetünk az élet forgatagában, és lassan kikopik belőlünk annak az érzete, hogy Istenünk szeret bennünket, közel van hozzánk, és egyre szabadabb lelkületű követésre hív.

A lelkigyakorlat a figyelmes hallgatás ideje, a befogadásé és a befogadottság tapasztalatáé. Nyitottá válunk arra, hogy Isten Lelke megerősítsen bennünket Jézus követésében, erőt kapunk a tanúságtételhez és döntéseinkhez.

Az egyénileg kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat napi egyéni imákból, sétából, teljesen csendes jelenlétből, és a lelkigyakorlat kísérőjével való személyes beszélgetésekből áll.
A lelkigyakorlatozó a lelkigyakorlat tartalmát, egyéni igényeit a kísérőjével beszéli meg.
Ehhez kérjük a jelentkezési lap kérdéseit kitölteni, melyet a kísérőnek továbbítunk.

Jelentkezni lehet:

  • programban meghirdetett időpontra,
  • egyéni időpontkéréssel e-mailben vagy telefonon: címen. A már megbeszélt időpontban a szobafoglaló rendszerben, erre kérésre nyitjuk meg az előre megbeszélt időpontra a jelentkezési lehetőséget. Közvetlenül egyéni időpontra nem lehet jelentkezni a szobafoglaló rendszerben!

Általános információs oldalak