A Jézus Szíve Társasága hírei

2018.04.06.

Elhunyt Nagy Ferenc SJ

Gyászmiséje és temetése április 13-án 18 órakor a Mária utcai templomban lesz.

Elhunyt Nagy Ferenc SJ

1993 és 2005 között minden évben szervezte és vezette a pap és szerzetes szülők számára tartott lelkigyakorlatokat a Szív Lelkiségi Központban . Nagy szeretettel és mindig naprakész teológiai, lelkiségi témákkal készült a lelkigyakorlatokra. Kedves figyelmes természetét sokan kedvelték.

2014-től élt a Pilisvörösvári idősek otthonában haláláig.

Ferenc atya vallomása jezsuita hivatásáról: „Jézus az én teremtményi mivoltom és az én személyiségem ősmintája; a mennyei Atya testvérének és munkatársának teremtett engem. Jézus csodálatos volt, tiszta egyszerű, hűséges, boldog. A teremtményi és emberi világ sok örömet, sok gondot és munkát, sok szenvedést adott neki. Mint testvére és munkatársa vele járom az élet útjait. Az ő Társaságának hűséges és gyarló tagja vagyok; ő folyton igénybe veszi az életemet, és folyton megbocsát nekem.”

Művei: Doktori disszertációja:Circa origines doctrinae christianae de moralitate pollutionis tentamentum historicum. Róma, 1964; 1972-1980 között a Vatikáni Rádió magyar műsorának társszerkesztőjeként Szabó Ferenccel együttműködött a Xavier Léon-Dufour által szerkesztett Biblikus Teológiai Szótár fordításában és szerkesztésében (Róma, 1976), valamint a Teológiai Kiskönyvtár – sorozat (34 füzet) szerkesztésében, kiadásában, továbbá több vallásos könyv (Ábrahámtól Jézusig, Krisztus tanúi a történelemben) római kiadásában és hazaküldésében. Számos tanulmányt írt a Szolgálat , majd a Távlatok folyóiratban. –Egyéb írások: A kassai vértanúk. Bp., 1995; „Egyház-Nép-Szavazás” Magyarországon. Klny. Bp., 1995.