Bevezetés a kontemplatív imába / csendmeditációba

A kontemplatív ima minden gondolkodástól, képzelettől, az imában való beszélgetéstől, az érzelmekkel való foglalkozástól mentes: teljes kiüresedés minden aktív imamódtól. A kontemplatív imamód jellegzetessége, hogy az imánkban a gondolkozás, a képekkel, a szövegekkel való foglalkozás helyett átállunk az észlelésre.

Figyelmünket sokkal radikálisabban Jézus Krisztusra és Istenre fordítjuk. Más szóval, kizárólagosabban Istent, és nem Isten adományait keressük.

A kontemplatív ima olyan, mint az intenzív csodálkozás: tiszta észlelés. Hosszú út ezt elérni, mert következetes gyakorlást igényel.

Ez az imamód segítség mindazoknak:

  • akik a személyes imaéletük útján kevés szavú, vagy szavak nélküli imádságra vágynak;
  • akik hivatásuknál fogva sokat foglalkoznak a hit dolgaival, fárasztó szellemi munkát végeznek, és az imádkozásban egyszerűségre vágynak;
  • akik (még) nem érzik magukat otthon a Bibliában, az egyházban, vagy nem találnak vele kapcsolatot.

Az imádság módja:

  • az imádság alapja a csend: csoportosan, csendben imádkozunk napi 4-6 órát;
  • a lelkigyakorlatnak fontos része a természetben töltött sok idő;
  • a kontemplatív imába bevezető előadások;
  • egyéni lelkivezetés;
  • tapasztalatok rendszeres megosztása a közösségben;
  • közös szentmise; a Szentírásról a szentmisében hallunk.

Aki komolyabb pszichés problémával küzd, pszichiáteri kezelés alatt áll, annak nem javasoljuk a részvételt.

Jelentkezést csak a jelentkezési lap kontemplatív lelkigyakorlatra vonatkozó kérdéssorának megválaszolásával fogadunk el!

Általános információs oldalak