"Nem lehet állítani, hogy az Úr és a Szentcsalád tagjai elzárkózott életet folytattak názáreti hajlékukban.
A mindennapi életben közösségben állottak a többi családokkal. Názáret lakosságának örömeiből és fájdalmaiból őszintén kivették részüket."
(P. Bíró Ferenc SJ: Az engesztelés nagy útja III. 284.)

SJC Tahi közösség

Kezdetektől fogva fontosnak tartjuk, hogy testvéri közösség éljen a lelkigyakorlatos házban. Bár létszámunk változó, folyamatos lelki szolgálatunk töretlen.
A kápolnában lévő kis Mária-szobron nap mint nap láthatjuk, ahogy a názáreti édesanya karjaiban hordozza, gondoskodással, figyelemmel veszi körül Fiát – így szeretnénk mi is élni, szolgálni a lelkigyakorlatozók között.

Részt veszünk a ház életének szervezésében, a lelkigyakorlatozók fogadásában, az irodai munkákban, a kert, a ház rendben tartásában.
Közösségi és egyéni lelkigyakorlatokat is vállalunk.


Csillag Etelka SJC, Sári Lídia SJC, Obendorf Beatrix SJC, Suller Melinda SJC


Nemcsak a lelkigyakorlatos házban tevékenykedünk, hanem folytatjuk a múltból örökölt hagyományt: ahogy régen a Testvérek kirajzottak Pécel vagy az aktuális lakóhelyük körüli településekre, és ott tartottak lelki foglalkozásokat, így teszünk mi is.

A Jézus Szíve Társaság Testvéreinek bemutatkozó oldala!