"A szeretet az az erő, mely egységet visz az életbe. Krisztus szeretete teszi képessé az embert, hogy egységben öleljen magához Istent, embert, világot." (Konstitúció 12.)

 

SJC lelkiség

A Társaságban a Jézus Szíve lelkiség megéléséhez szorosan kapcsolódik Alapítónktól örökségül kapott sajátos feladatunk: a teremtett világ rendeltetésszerű használata. Istentől ajándékba kaptuk a teremtett világot, de az ember sokszor inkább célnak tekinti, mint Istenhez vezető eszköznek.

Jézusban és az Ő megváltói tevékenységében megkezdődött ennek a harmóniának a visszaállítása. Beteljesedni az idők végén fog, amikor is Krisztus az egész emberiséget és a teljes teremtett világot az Atyához vezeti. „Akkor Isten lesz minden mindenben.” (1 Kor 15,28)

Minden keresztény meghívást kap arra, hogy a teremtett javakat Isten elgondolása szerint használja, mindent és mindenkit Istenhez emeljen.

Az a lelkület, amivel élünk, amivel a nekünk adott teremtett javakat használjuk, meghatározó.

Jézus lelkületével élni azt jelenti, felismerjük igazi Célunkat: Istent – a teremtett javakat pedig hálás, szabad szívvel használjuk. Engedjük, hogy ezek Istenhez vezessenek minket.

„A teremtett világ az emberen keresztül éri el Teremtőjét. Így áll helyre Isten–ember–világ harmóniája, egysége. Krisztus szeretete teszi képessé az embert arra, hogy egységben ölelje magához az Istent, az embert és a világot.” (Konstitúció 12.)

Közösségünk lelkiségéről bővebben: http://www.sjc.hu/lelkiseg/szent-ignac-i-lelkiseg  és http://bonumtv.hu/jezus-szivenek-tisztelete/